Вихователі, ментори, гувернери

Провідну роль у розвитку кожної людини відіграє виховання. Виховання всебічно розвиненої особистості – довготривалий і складний процес, основи якого закладаються в дитячому віці. Важливу роль у вихованні дітей, які відвідують дитячі садочки, відіграють вихователі. Своєю працею вони виконують соціальне замовлення суспільства – формування гармонійно розвиненої людини, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість.
TRUD.GOV.UA