ЧИ ЗДАТНІ ВИ КЕРУВАТИ ЛЮДЬМИ?

опубліковано 23 бер. 2012 р., 10:18 office ewgenus   [ оновлено 23 бер. 2012 р., 22:59 ]

Методика апробована та зручна для проведення самооцінки основних управлінських здібностей.

Інструкція:

Дайте негативну або стверджувальну («так» або «ні») відповідь на наступні запитання:

1.                    Чи охоче ви беретеся за управлінські завдання, що не мають типових схем вирішення?

2.                    Чи важко вам було відмовитися від тих прийомів керування, якими ви користувалися, працюючи на більш низькій посаді?

3.                    Чи довго ви віддавали перевагу підрозділу, який ви раніше очолювали, пішовши на підвищення?

4.                    Чи прагнете ви до того, щоб виробити універсальний стиль керування, що підходить для більшості ситуацій?

5.                    Чи вмієте ви (в основному безпомилково) дати цілісну оцінку своїм підлеглим (керівникам більш низького рангу), кваліфікувавши їх як сильних або слабких керівників?

6.                    Чи легко вам вийти за межі особистих симпатій і антипатій у кадрових призначеннях?

7.                    Чи вважаєте ви, що універсального стилю керування немає та потрібно вміти сполучити різні стилі в залежності від специфіки управлінських ситуацій?

8.                    Чи вважаєте ви, що вам легше уникнути конфлікту з вищим керівництвом, ніж з підлеглими?

9.                    Чи хочеться вам зламати стереотипи керування, що склалися в очолюваному вами підрозділі?

10.                Чи часто виявляється вірним ваше перше інтуїтивне враження про якості людини як керівника?

11.                Чи часто вам доводиться пояснювати невдачі в керуванні об'єктивними несприятливими факторами (браком житла, проблемами в матеріально-технічному постачанні й ін.)?

12.                Чи часто ви відчуваєте, що для ефективної роботи вам бракує часу?

13.                Чи вважаєте ви, що якби мали можливість частіше бувати на об'єктах, то ефективність вашого керівництва значно підвищилася б?

14.                Чи надаєте ви підлеглим вам сильним керівникам значно більше повноважень і самостійності в вирішенні питань, ніж слабким, хоча й ті й інші мають той самий посадовий статус?

Тепер підрахуємо бали.

Відповіді «так» на питання 1,6,7,9,10 оцінюються в один бал, на питання 5,14— у два бали.

Відповіді «ні» на питання 2,3,12 оцінюються в один бал, на питання 4,8,11,13— у два бали.

Всі інші відповіді оцінюються як нуль балів.

Максимально можлива кількість балів - 20.

Результати тесту.

Від 0 до 5. За складом ви більше фахівець, ніж керівник, і якщо трапиться можливість перейти на таку посаду, як, наприклад, головний фахівець, головний інженер і інші - не варто коливатися.

Від 6 до 10. Не можна сказати, що ви сильний лінійний керівник, але якщо в очолюваному вами колективі справи йдуть непогано, то краще не вживати корінних реорганізацій. Не потрібно також погоджуватися переходити в інший колектив. Вам належить більше прислухатися до думки вищих керівників і до думки колективу, більше уваги приділяти кадровим і перспективним питанням, ширше використовувати колективні форми прийняття рішень, прагнути створити й усталити традиції в колективі.

Від 11 до 15. Ви відноситеся до типу керівника-організатора, вмієте сконцентрувати сили на найбільш важливих проблемах. До них ви зараховуєте проблему ефективного підбору та розміщення кадрів, проблему розробки й узгодження оптимального (реально виконуваного) завдання, проблему матеріально-технічного постачання. Ваша сила полягає в тому, що ви ніколи не йдете на приводу в поточних справ, відокремлюєте головне від другорядного, вмієте, будь-що-будь домагатися рішення принципових проблем, не зупиняєтеся перед стягненнями. Справи в очолюваному вами підрозділі, як правило, йдуть успішно. Вам можна дати одну пораду: не запускайте поточні справи. Передоручаючи їх заступникам і помічникам, час від часу контролюйте виконання.

Від 16 до 20. Ви можете вивести з прориву підрозділ, але вам важко працювати в спокої. Ви шукаєте гострі ситуації, прагнете до перебудов і перетворень, орієнтовані на ділову кар'єру. Маючи необхідні управлінські здібності, ви не завжди успішно адаптуєтеся, тому що вам заважає зайва категоричність в оцінках і судженнях, а також, можливо, зайва різкість у відносинах з вищими керівниками.


Джерело: http://trud.gov.ua


Comments