ОЦІНЮЙТЕ ВНУТРІШНІЙ СТАН СПІВРОБІТНИКІВ

опубліковано 19 бер. 2012 р., 05:17 office ewgenus   [ оновлено 19 бер. 2012 р., 05:18 ]
У професійному співтоваристві існує думка, що співробітники повинні виконувати всі покладені на них трудові обов'язки в максимально короткий термін і домагатися при цьому найкращих результатів. Своєрідна гонка за досягненнями дістається багатьом дорогою ціною. Ми часом не зауважуємо індивідуальних особливостей сприйняття складних ситуацій: наше самопочуття, упевненість у правильності рішень, що ухвалюються, — якості, які зазнають сумніву. Тобто створюється основа для поверхневого та незмістовного виконання свого функціонала. Звідси бере початок внутрішня незадоволеність роботою. Що у свою чергу може викликати соматичні розлади.

Згідно зі статутом Всесвітньої організації охорони здоров'яздоров'я розглядається як стан людини, якому властива не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів, але й повне фізичне, душевне та соціальне благополуччя.

Психічне здоров'я особистості — неодмінна умова повноцінного фізичного розвитку.

З метою підтримки професійного довголіття необхідно вчасно реагувати на зміни внутрішніх відчуттів. Пропонуємо Вашій увазі методику діагностики самопочуття, активності та настрою.

Чому обрані саме ці параметри особистості? Якщо ми піддаємося поганому настрою — перестаємо бажати, шукати нових можливостей і не намагаємося перемкнутися на щось інше, то знижується наша життєва активність. А результатом усього цього буде погане самопочуття. Що саме по собі не сприяє поліпшенню настрою. Таким чином, виходить замкнене коло, розірвати яке в наших силах. Перш ніж діяти, визначимося з наявним станом людини. Знаючи про існування якостей, точніше ступенів виразності особистості легше подивитись на своє становище.

Опитувальник складається з 30 пар протилежних характеристик, за якими людину просять оцінити свій стан. Кожна пара являє собою шкалу, на якій зазначають ступінь актуалізації тієї або іншої характеристики свого стану.

Інструкція.

Вам пропонується описати свій стан, який ви відчуваєте в даний момент, за допомогою таблиці, що складається з 30 полярних ознак. Ви повинні в кожній парі вибрати ту характеристику, яка найбільше точно описує ваш стан, і зазначити цифру, яка відповідає ступеню (силі) виразності даної характеристики.

1. Самопочуття гарне

3 2 1 0 1 2 3

Самопочуття погане

2. Почуваю себе сильним

3 2 1 0 1 2 3

Почуваю себе слабким

3. Пасивний

3 2 1 0 1 2 3

Активний

4. Малорухомий

3 2 1 0 1 2 3

Рухливий

5. Веселий

3 2 1 0 1 2 3

Сумний

6. Гарний настрій

3 2 1 0 1 2 3

Поганий настрій

7. Працездатний

3 2 1 0 1 2 3

Розбитий

8. Сповнений сил

3 2 1 0 1 2 3

Знесилений

9. Повільний

3 2 1 0 1 2 3

Швидкий

10. Бездіяльний

3 2 1 0 1 2 3

Діяльний

11. Щасливий

3 2 1 0 1 2 3

Нещасний

12. Життєрадісний

3 2 1 0 1 2 3

Похмурий

13. Напружений

3 2 1 0 1 2 3

Розслаблений

14. Здоровий

3 2 1 0 1 2 3

Хворий

15. Байдужий

3 2 1 0 1 2 3

Захоплений

16. Байдужий

3 2 1 0 1 2 3

Схвильований

17. Захоплений

3 2 1 0 1 2 3

Сумний

18. Радісний

3 2 1 0 1 2 3

Сумний

19. Відпочилий

3 2 1 0 1 2 3

Втомлений

20. Свіжий

3 2 1 0 1 2 3

Виснажений

21. Сонливий

3 2 1 0 1 2 3

Збуджений

22. Бажання відпочити

3 2 1 0 1 2 3

Бажання працювати

23. Спокійний

3 2 1 0 1 2 3

Стурбований

24. Оптимістичний

3 2 1 0 1 2 3

Песимістичний

25. Витривалий

3 2 1 0 1 2 3

Втомлений

26. Бадьорий

3 2 1 0 1 2 3

Млявий

27. Розуміти важко

3 2 1 0 1 2 3

Розуміти легко

28. Неуважний

3 2 1 0 1 2 3

Уважний

29. Сповнений надій

3 2 1 0 1 2 3

Розчарований

30. Задоволений

3 2 1 0 1 2 3

Незадоволений

Обробка даних.

При підрахунку крайній ступінь виразності негативного полюса пари оцінюється в один бал, а крайній ступінь виразності позитивного полюса пари — у сім балів. При цьому потрібно враховувати, що полюса шкал постійно змінюються, але позитивні стани завжди одержують високі бали, а негативні — низькі. Отримані бали групуються відповідно до ключа в три категорії, і підраховуються кількість балів по кожній з них.

Самопочуття (сума балів по шкалах): 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.

Активність (сума балів по шкалах): 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.

Настрій (сума балів по шкалах): 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.

Отримані результати по кожній категорії діляться на 10. Середній бал шкали дорвнює 4. Оцінки, що перевищують 4 бала, говорять про сприятливий стан людини, оцінки нижче 4 свідчать про зворотнє. Оптимальні оцінки стану лежать у діапазоні 5,0 — 5,5 бала. Слід урахувати, що при аналізі функціонального стану важливі не тільки значення окремих його показників, але і їхнє співвідношення.

Настрій людини виражає емоційне тло, яке є «відображенням» подій, що відбуваються. Гарний настрой спонукає співробітника до трудових подвигів, якщо він сповнений надій, з радістю виконує роботу.

«Активність»проявляється в характері дій, у цьому випадку розглядається процес діяльності, у якому видно якості особистості.

«Самопочуття» свідчить про відчуття й спрямованість сил і бажань працювати.

У цілому стани перетинаються. Якщо шкала настрою виражена яскравіше за інших, то це може характеризувати людину як радісну, щасливу, але настрій має не явне відношення до професійної діяльності, тому що відсутня готовність до дій. Домінування «активності» свідчить про чіткі уявлення особистості, що потрібно зробити, при цьому активізуються пізнавальні процеси.
http://trud.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=304685&cat_id=39165

Comments