ВАША ЗДАТНІСТЬ ДО САМОРОЗВИТКУ

опубліковано 24 квіт. 2012 р., 07:47 office ewgenus
Саморозвиток - це один з найважливіших процесів для успішної людини. Принцип постійного росту та розвитку дозволяє вам ставати з кожним днем кращим та досягати все нових цілей і втілювати мрії в реальність.
Призначення тесту

Виявити здатності до саморозвитку.

Інструкція до тесту

Визначте, наскільки кожне з наведених нижче тверджень відповідає або не відповідає вашій дійсності.

Варіанти відповідей

 • це повністю відповідає дійсності;
 • скоріше відповідає, ніж ні;
 • і так, і ні;
 • швидше не відповідає дійсності;
 • це не відповідає дійсності.

1.      Я прагну вивчити себе.

2.      Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою та домашніми справами.

3.      Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність.

4.      Я шукаю зворотний зв'язок, тому що це допомагає мені зрозуміти й оцінити себе.

5.      Я рефлексую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.

6.      Я аналізую свої почуття та досвід.

7.      Я багато читаю.

8.      Я широко дискутую з питань, які цікавлять мене.

9.      Я вірю у свої можливості.

10.  Я прагну бути більш відкритим.

11.  Я усвідомлюю той вплив, який здійснюють на мене оточуючі люди.

12.  Я управляю своїм професійним розвитком і одержую позитивні результати.

13.  Я одержую задоволення від опанування нового.

14.  Зростаюча відповідальність не лякає мене.

15.  Я позитивно б поставився до мого просування по службі.

Ключ до тесту

Бали за відповіді нараховуються за наступною схемою:

 • повністю відповідає дійсності - 5 балів;
 • скоріше відповідає, ніж ні - 4 бали;
 • і так, і ні - 3 бали;
 • швидше не відповідає - 2 бали;
 • не відповідає - 1 бал.

Необхідно підрахувати загальну суму балів.

Інтерпретація результатів тесту
 • 55-75 балів – активний саморозвиток;
 • 36-54 – відсутня сформована система саморозвитку, орієнтація на розвиток значно залежить від умов;
 • 15-35 – зупинений саморозвиток.






http://www.trud.gov.ua
Comments