ЕКСПЕРТ

опубліковано 6 квіт. 2012 р., 12:04 office ewgenus

Фахівець, який надає висновок при розгляді ним якогось питання.

Обов'язки:

·                     готувати пропозиції щодо зміни та вибору напрямків розвитку товарного асортиментів, підприємницької та виробничо-господарської діяльності;

·                     створювати умови для розширення кола послуг і планомірної реалізації товару, задоволення попиту покупців на послуги та товари;

·                     вивчати ринок аналогічних послуг і товарів і тенденції його розвитку;

·                     прогнозувати обсяг продажів і формувати споживчий попит на послуги та товари;

·                     виявляти максимально ефективні ринки збуту та вимоги до якісних характеристик товару;

·                     досліджувати фактори, які впливають на збут товару та мають значення для успішної реалізації надаваних послуг;

·                     розробляти програми зі стимулювання збуту та формування попиту;

·                     готувати пропозиції та розробляти рекомендації з поліпшення споживчих властивостей послуг і товарів і підвищення їхньої якості, а також перспективи освоєння ринків збуту нової продукції;

·                     аналізувати прибуток від продажу, обсяг обороту, конкурентоспроможність, фактори, що впливають на збут, швидкість реалізації;

·                     забезпечувати зростання ефективності підприємницької діяльності, прибутків, підвищувати конкурентоспроможність послуг і товарів.

Повинен знати:

·                     ринкові методи господарювання;

·                     етику ділового спілкування;

·                     організацію рекламної справи;

·                     методи проведення маркетингових досліджень;

·                     форми облікових документів і порядок складання звітності;

·                     основи менеджменту;

·                     операційні системи та комп'ютерні технології;

·                     норми та правила охорони праці;

·                     кон'юнктуру зовнішнього та внутрішнього ринку;

·                     трудове, цивільне та господарське право.

 

 TRUD.GOV.UA

Comments