ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

опубліковано 6 квіт. 2012 р., 12:01 office ewgenus

Особа, яка розробляє заходи щодо організації праці всіх категорій працівників організації, метою яких є подальше підвищення якості та продуктивності праці, ефективності виробництва.

Обов'язки:

·               брати участь у складанні проектів планів і програм з організації праці підприємства,

·               вивчати на робочих місцях існуючі трудові процеси, організаційно-технічні умови виробництва, методи та прийоми праці,

·               проводити роботу з комплексного підвищення та вдосконалення організації праці і її ефективності, застосовуючи нормативні та методичні матеріали, враховуючи конкретні виробничі умови,

·               брати участь у виявленні резервів підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалювання її організації,

·               виконувати необхідні розрахунки економічної ефективності заходів, які плануються,

·               аналізувати ефективність заходів, передбачених у планах, і результати їх впровадження,

·               виконувати роботу, яка пов’язана із впровадженням розроблених пропозицій,

·               розробляти для цехів підприємства завдання щодо введення організації праці та здійснювати контроль їхнього виконання,

·               на основі галузевих і загальногалузевих рекомендацій розробляти нормативні та методичні матеріали з організації праці, враховуючи конкретні умови виробництва,

·               вивчати й узагальнювати досвід в сфері організації праці,

·               вести облік впроваджених заходів,

·               надавати практичну та методичну допомогу структурним підрозділам організації при реалізації та розробці планів і програм вдосконалення організації праці.

Повинен знати:

·               економіку праці,

·               основи технології виробництва,

·               засоби комунікацій, обчислювальної техніки та зв'язку,

·               організацію й економіку виробництва,

·               основи трудового законодавства,

·               норми та правила охорони праці,

·               дійсну посадову інструкцію.

 TRUD.GOV.UA

Comments