КОНТРОЛЕР-РЕВІЗОР

опубліковано 19 бер. 2012 р., 04:20 office ewgenus

26 січня 1993 року був підписаний Закон за номером 2939-XII «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

Головними задачами Державної контрольно-ревізійної службуиУкраїни (ДКРС) є здійснення державного контролю над витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності у державних органах управління, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів всіх рівнів і державних валютних фондів.

Слід відзначити, що за дорученням правоохоронних органів контрольно-ревізійна служба може контролювати підприємства, установи і організації всіх форм власності. ДКРС розробляє пропозиції по усуненню виявлених недоліків і порушень і попередженню їх у майбутньому.

Контролер-ревізор Управління контролю у відповідній сфері та територіального контрольно-ревізійного підрозділу виконує роботи на одному з напрямів діяльності управління (відділу) щодо здійснення державного фінансового контролю у відповідній сфері економіки. Здійснює підготовку до проведення контрольного заходу, а саме: знайомиться з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність підконтрольного об'єкта, вивчає його фінансовий стан, бере участь у підготовці програми проведення контрольного заходу або самостійно готує її проект. Проводить контрольний захід особисто або очолює ревізійну групу, або бере участь у складі ревізійної групи з проведення ревізій використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей та їх збереження у відповідній сфері діяльності. Реєструє акт та оформлює матеріали за результатами ревізії. Бере участь в узагальненні результатів документальних ревізій. Здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених у ході контрольних заходів.

Контролер-ревізор Управління контролю у відповідній сфері повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України таГоловКРУ, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю, а також розвиток відповідних сфер (галузей) економіки; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та права; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційними вимогами виступають вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.http://trud.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=325694&cat_id=52775

Comments