ПРОДЮСЕР

опубліковано 25 квіт. 2012 р., 09:23 office ewgenus

Продюсер - фахівець, рід зайнятості якого зачіпає декілька професійних сфер одразу. Це іміджелогія, реклама, PR і зв'язки з громадськістю, маркетинг і ділове адміністрування. Продюсер займається розробкою концепцій потенційно прибуткових проектів, їхнім інвестуванням і реалізацією на інформаційно-розважальному ринку. Його головна мета - знайти стабільне та надійне джерело для фінансування проекту й одержання максимальної фінансової віддачі. Існує декілька різновидів продюсерів: генеральний продюсер, виконавчий продюсер, лінійний продюсер, кінопродюсер,саундпродюсер і т.д.

Види діяльності:

·               вирішення загальних організаційних питань (дотримання строків виконання доручених завдань, запобігання неустойок і т.д.);

·               оцінка маркетингової стратегії проекту, участь у розробках і доробках;

·               аналітика фінансово-економічного стану проекту (забезпечення фінансування, віддача та прибуток);

·               виконання функцій креативного директори, тобто активність у формуванні творчої складової продукту;

·               робота з іміджмейкерами;

·               організація переговорів і укладання договорів.

Місця роботи:

·               продюсерські центри;

·               теле- і кінокомпанії;

·               радіостанції;

·               театри;

·               музичні агентства.

Професійні навички:

·               знання специфічних особливостей робочої сфери діяльності (кіно, музика й т.д.);

·               уміння орієнтуватися в поточних інтересах і потребах аудиторії;

·               здатність прогнозувати, виділяти опорні та ключові моменти;

·               знання законів про авторське право та рекламу;

·               уміння давати оцінку ідеї або проекту, визначати його перспективність, чи збитковість;

·               наявність бази контактних осіб, корисних знайомств, особливо, серед працівників ЗМІ.

Додаткові особливості:

Незважаючи на те, що практично всі відомі продюсери прийшли в професію в основному завдяки своїм здібностям і якостям особистості, що продюсерові-початківцю бажано мати профільну вищу освіту, тим більше що сучасні виші надають таку можливість.
http://www.trud.gov.ua

Comments